Brukerveiledning: Importere data (vannregistreringer)

 

 

Validere importskjema

Tilbakemeldinger fra validatoren

Importere data

Vise nylig importerte data

 

Forutsetninger

Du har fylt ut et komplett importskjema (Excel[1] regneark) i tråd med importmalen. Du har dessuten forholdt deg så godt som mulig til Vannmiljøs kodeverk og regler for kombinasjon av koder for parameter, medium, prøvetakingsmetode og enhet.

 

 

Vær oppmerksom på

Du kan utføre gyldighetssjekk (validering) av importfilen uten å være pålogget. Når du skal importere data derimot, krever systemet at du er pålogget, dvs. at du er registrert som bruker i Vannmiljø med brukernavn og passord. Din bruker er knyttet til et brukersted[2], og brukerrettighetene dine begrenser seg til å importere data på vannlokaliteter som ligger innenfor brukerstedet.

 

 

 

Validere importskjema

 

Steg 1: Åpne importdialogen

Åpne Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no) og klikk på lenken ”Importer” under arkfane "Import".

 

 

 

Steg 2: Søk fram importfilen

Åpne filkatalogen og bla deg fram til filen som skal valideres.

 

 

 

Steg 3: Knytt til en bruker

Selv om du bare skal validere importskjemaet, er det med sikte på å importere data. Derfor må importskjemaet alltid knyttes til en bruker, som er autorisert til å importere data. Velg hvilken bruker importskjemaet skal knyttes til fra nedtrekksmenyen ”Knytt til bruker”. Dersom du allerede er registrert som bruker i Vannmiljø, vil ditt navn være forhåndsvalgt (default) når du er pålogget.

 

 

Steg 4: Angi din e-postadresse

Resultatet av valideringen vil bli sendt til den e-posten du angir i feltet ”Angi e-post”. Siden det er du som skal validere filen, skriver du inn din e-postadresse i feltet ”Angi epost”. Dersom du allerede er registrert som bruker i Vannmiljø, vil din e-postadresse være forhåndsvalgt (default) når du er pålogget.

 

 

 

Steg 5: Last opp importfil

Trykk på knappen "Last opp for validering". Når du laster opp importfilen vil du f.eks. få følgende tilbakemelding:

 

Filen 'REG_Anarjohka.xlsx' ble lastet opp. Du vil få en epost når validering av filen er utført. Trykk på "oppdater tabell" for ny status.

 

 

Tilbakemeldinger fra validatoren

 

Sjekke fremdrift i valideringen

Dersom du er pålogget har du mulighet til å sjekke fremdriften i valideringen direkte i importdialogen. Trykk ”Oppdater tabell” og du vil få opp en tabell som viser hvilken eller hvilke filer du har i valideringskøen.

 

 

 

Når du validerer en stor fil, kan det ta tid før valideringen er ferdig. Ved å trykke ”Oppdater tabell” ved jevne mellomrom, vil du får tilbakemelding på hvor langt i prosessen valideringen har kommet.

 

Har du ingen brukerrettigheter, vil du altså ikke ha mulighet til å sjekke fremdrift i valideringen. Men du vil uansett motta en e-post med resultatet av valideringen når prosessen er avsluttet. Dersom du forsøker å laste opp filen på nytt mens valideringen pågår, vil du få denne feilmeldingen (både med og uten brukerrettigheter):

 

Filnavnet REG_Bunnfauna_Anarjohka.xlsx er i bruk. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før du får resultatet per mail. Filen ble ikke lastet opp. Gi filen nytt navn for å overstyre denne meldingen.

 

 

Når du trykker "Oppdater tabell" etter at valideringsprosessen er avsluttet, vil tabellen nå vise den eller de filene som er ferdig validert og klare for import.

 

 

 

 

 

 

Feil i importfil

Dersom valideringen oppdager feil i importfilen, vil e-postmelingen kunne se slik ut:

 

 

 

Valideringen gir en feilmelding med henvisning til rad (nr.) og kolonne (feltnavn) i importfilen. Når en parameter er skrevet feil, slik som i dette tilfellet, vil alle registreringsfelt som inngår i en regelbestemt kombinasjon med parameter også oppgis som feil.

 

En annen vanlig feil i importfilen er at prøvetakingstidspunktet er oppgitt med feil celleformat, ofte dato. Korrekt format skal være tekst (åååå-mm-dd).

 

Det kan også hende at en kolonneoverskrift er blitt endret. Da vil du få en feilmelding som kan se slik ut:

 

 

 

Vannmiljø vil også sjekke importfilen mot usannsynlig høye verdier for utvalgte parametre. Du vil få en tilbakemelding på hvilke parametre og tilhørende verdier som overskrider et fastsatt varslingsnivå:

 

 

 

 

Vær oppmerksom på

Overskridelse av varslingsnivå vil ikke medføre at valideringen feiler. Du har imidlertid mulighet til å slette filen fra importkøen, rette opp eventuelle feil verdier og validere filen på nytt. Hvis ikke må du søke fram og redigere eller slette de aktuelle registreringene etter import.

 

 

 

Korrekt importfil

Dersom valideringen gikk greit, vil e-postmelingen kunne se slik ut:

 

 

 

 

Vær oppmerksom på

Når importfilen er validert uten at det er oppdaget feil, vil e-posten bli sendt både til den brukeren som importen er knyttet til, og til angitt e-post mottaker.

 

 

 

 

Gå til toppen

 

 

 

Importere data

 

Du har mottatt en automatisk generert e-post fra Vannmiljø med beskjed om at en navngitt importfil er validert og klar for å bli importert. Det kan både gjelde import av nye data og eksisterende data, som har vært gjenstand for redigering (f.eks. feilretting)

 

 

 

Steg 1: Logg på og åpne importdialogen

 

 

 

Dersom du allerede er pålogget og har importdialogen åpen, kan du bare trykke på knappen "Oppdater tabell".

 

 

Steg 2: Sjekk om du har importfiler liggende på vent

I importdialogens nedre del vil du få en tabellarisk oversikt over filer som er validert og klare for import. Du får informasjon om hvem som validerte filen (Epost), filnavnet og antall rader som skal importeres. Dersom importfilen gjelder redigering av eksisterende data, vil det i kolonnen ”Endring” stå ’Ja’. Gjelder det import av nye data vil det stå ’Nei’.

 

 

 

 

Vær oppmerksom på

Sjekk at det ikke ligger filer med samme navn i tabellen. Dersom det skulle være tilfelle må du kontakte den som har validert filene for å få klarhet i hvilken av de dublette filene som skal importeres.

 

 

Steg 3: Importer fil

Importer filen ved å trykke ”Importer” til høyre i tabellen.

 

 

 

Du vil få følgende melding straks etterpå:

 

”Test_Årungen.xlsx er lagt i kø for import. Bekreftelse på import vil bli sendt til dag.rosland@miljodir.no.”

 

 

Selve importen går som regel raskt, også for store filer. Du vil etter hvert motta en bekreftelse på e-post som kan se slik ut:

 

 

 

 

Gå til toppen

 

 

 

 

Vise nylig importerte data

 

Dersom du ønsker å holde oversikt over hva som er importert av data på vannforekomster i et bestemt vannområde, kan du åpne dialogen "Nylig importerte vannregistreringer". Du trenger ikke å være pålogget for å benytte funksjonen.

 

 

 

Funksjonen krever at du velger vannområde. Du må også angi årstall for avgrensning av aktuelt tidsrom bakover i tid. Funksjonen sjekker mot prøvetakingstidspunkt i importerte data – ikke når data ble importert.

 

 

 

Når du trykker "Vis registreringer" vil du få listet opp alle vannforekomster med vannlokaliteter som har fått importert data med prøvetakingstidspunkt fra og med det årstallet du oppgir. Du får samtidig oppgitt antall registeringer per kvalitetselementtype og siste prøvetakingsdato. Alle kolonnene kan sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.

 

 

 

Gå til toppen[1] Excel Office 2010, 2007 eller eldre versjoner (Excel Office 97 - 2003).

[2] Som regel et fylke.