Tilbake

Om Vannmiljø

 

Vannmiljø er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann. Vannmiljø spiller dermed en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av all overvåkingsaktivitet som følger av vannforskriften. Data vil imidlertid være tilgjengelig for alle typer saksbehandling hvor informasjon om tilstand og utvikling i vannmiljøkvaliteten er etterspurt.

 

Nedenfor vil du finne mye informasjon om Vannmiljø, med hovedvekt på brukerveiledning. Vannmiljø er imidlertid utviklet for fagekspertisen og krever opplæring dersom du skal ha fullt utbytte.

 

 

Innhold2

 

 

Organisering og drift

 

Datasett og datasamlinger i Vannmiljø

 

Registrere data

         Opprette vannlokalitet - retningslinjer

         Opprette vannlokalitet - veiledning

         Importere og redigere data på vannlokalitet

         Flytte data fra en vannlokalitet til en annen

         Arkivere filvedlegg

        

Søke i data

         Søk på vannlokaliteter

         Vis rapport for vannlokalitet

         Søk i vannregistreringer

 

Søk på stedsnavn

 

Skru av og på kartlag og ”Vis info”

         Vise vannlokaliteter i Vannmiljø

         Vise vannforekomster fra Vann-Nett

         Vise temadata fra eksterne kilder

 

Eksportere data

         Eksportere til Excel

         Eksportere til Shape

 

Lage temakart

 

Lage statistikkrapport

 

Klassifisere miljøtilstand

 

Viktige begreper

 

Noen tips før du bruker Vannmiljø